Pracownia Projektowa Projbud Jarosław Matuszak

Drogi

Świadczymy usługi projektowe w zakresie kompleksowych opracowań układów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą :

  • dróg
  • ulic
  • chodników
  • ścieżek rowerowych
  • parkingów
  • placów
  • zjazdów indywidualnych i publicznych
  • utwardzenia terenu

W ramach tych opracowań wykonujemy projekty budowlane, projekty wykonawcze jak również kompleksową dokumentację przetargową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie specyfikacje techniczne).