Pracownia Projektowa Projbud Jarosław Matuszak

Ekspertyzy, badania, inwestycje

W zakres czynności związanych z obsługą inwestycji oraz wykonywaniem badań i ekspertyz wchodzą m.in.

  • badania geotechniczne podłoża gruntowego
  • opracowywanie map do celów projektowych
  • operaty wodno prawne
  • decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
  • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
  • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

Działając jako pełnomocnik Inwestora firma nasza w jego imieniu może prowadzić kompleksowe przygotowanie inwestycji obejmujące wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.