Pracownia Projektowa Projbud Jarosław Matuszak

Infrastruktura

Świadczymy usługi projektowe w zakresie infrastruktury naziemnej i podziemnej jako dokumentacji niezależnych oraz związanych z układami komunikacyjnymi:

  • kanalizacja deszczowa (odwodnienie terenu)
  • kanalizacja sanitarna
  • sieci wodociągowe
  • sieci gazowe
  • instalacje elektryczne i oświetleniowe
  • zasilanie energetyczne urządzeń
  • sieci teletechniczne
  • zieleń (wycinka i nasadzenia)

W ramach tych opracowań wykonujemy projekty budowlane, projekty wykonawcze jak również kompleksową dokumentację przetargową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie specyfikacje techniczne).